Ritmika i ples

(predškolski uzrast)

Zadaća programa ritmike i plesa za predškolsku dob:

  • razvijanje osnovnih elemenata: sluh, ritam, snaga, brzina, spretnost i koordinacija
  • razvijanje senzibiliteta za glazbu i kreativno izražavanje kroz pokret
  • razvijanje dječje kreativnosti

Vježbanje se odvija uz glazbu prilagođenu dobi djeteta. Glazba je popraćena pričom u kojoj djeca aktivno sudjeluju.

Ritmika i ples

(školski uzrast)

Nadogradnja prethodnog stupnja. Razvijanje cjelokupne motorike i koordinacije pokreta te osjećaja za melodiju i ritam. Vježbajući plesnu tehniku djeca usvajaju nazive elemenata, uvježbavaju plesne sekvence, jačaju muskulaturu, postižu bolju spretnost i koordinaciju te orijentaciju u prostoru.
Pažnja se posvećuje i kreativnosti polaznika kroz improvizacije.